Bionerga stoomt energiehub klaar voor de toekomst

Huisvuil krijgt tweede leven als biostoom

Afval: allemaal samen produceren en recycleren we het. En het niet-recycleerbare afval? Dat komt bij Bionerga terecht. Hier in Limburg verwerken we het grootste deel van ons afval zélf, op een professionele, milieubewuste en efficiënte manier.

Zo hoort het ook. Maar Bionerga gaat nog een stapje verder door het verwerkingsproces aan te wenden om nieuwe energie in de vorm van stoom, warm water en elektriciteit samen te brengen op één centrale plek: een energiehub.

In deze hub is alles voorzien voor energieproductie, -opslag en -verdeling. Door thermische energie beschikbaar te stellen aan diverse bedrijven op industriezone Ravenshout, dragen we een Limburgs steentje bij aan de (inter-)nationale milieudoelstellingen.

Wilt u morgen een rol spelen in energie-innovatie? Dat kan.

Biostoom Beringen: de motor van de energiehub

Van afvaloven naar biostoomcentrale

In 2006 fusioneerden de drie Limburgse afvalintercommunales. Hieruit ontstonden twee maatschappijen: Limburg.net (beleid, afvalophaling, recyclageparken, preventie en afvalsensibilisering in Limburg en Diest) en Bionerga (afvalverwerking).

De Limburgse gezinnen en bedrijven produceren jaarlijks zo'n 300.000 ton brandbaar, niet-recycleerbaar restafval. Bionerga verwerkt hiervan al 100.000 ton in haar installatie in Houthalen-Helchteren (sinds 1984).

Maar het kan nog efficiënter. Daarom wordt de installatie in 2019 vervangen door een nieuwe biostoomcentrale in Beringen. Een slimme investering met een capaciteit van 200.000 ton en dé draaischijf van de nieuwe energiehub.

Lokale toekomstvisie

Het restafval wordt ook in de toekomst milieuvriendelijk en lokaal verwerkt, alternatieve energie wordt opgewekt, de CO2-uitstoot gereduceerd en de factuur blijft laag.

We blijven immers zelf instaan voor de verwerking van het grootste deel van het Limburgse afval. Een korte keten betekent geen geldverspilling door lange transporten; wél werkgelegenheid, kennis, energieproductie én -afname in eigen streek.

Missie

Als betrouwbare, klantgerichte en maatschappelijk verantwoorde ondernemer optimaal energie en grondstoffen recupereren uit niet-herbruikbare afvalstromen

Van afval naar biostoom in 3 stappen

#

1. Aanvoer & verbranding

In de bunker wordt het restafval aangeleverd. Daar wordt het afval gemengd tot een homogene brandstof die vervolgens verbrand wordt in een roosteroven.

#

2. Energieproductie

Wij maken hoogwaardige stoom die aan bedrijven geleverd wordt of die gebruikt wordt voor het produceren van elektriciteit. Ook warm water kan geleverd worden.

#

3. Rookgasreiniging

De biostoomcentrale onderscheidt zich van een gewone biomassacentrale door een doorgedreven nabehandeling en permanente opvolging van de samenstelling van de rookgassen.

Maak kennis met onze energiehub

De energiehub tilt de energetische efficiëntie van de biostoomcentrale naar het hoogste niveau. Deze state-of-the art installatie optimaliseert het energieverbruik door samen met andere bedrijven een heus warmtenet uit te bouwen in Ravenshout, door energie te transformeren en zo nodig tijdelijk lokaal te stockeren.

#
#

Integratie warmtenet

Nabijgelegen bedrijven kunnen de geproduceerde energie als stoom of warm water afnemen en inzetten in hun processen. Borealis tekende hier al voor, maar ruimte voor bijkomende bedrijven is voorzien. Vaarwel fossiele brandstoffen, hallo lagere CO2-uitstoot!

#

Korte omloophout

In samenwerking met Bos+ en Regionaal Landschap Lage Kempen worden de nog beschikbare bedrijventerreinen tijdelijk aangeplant met korteomloophout als hernieuwbare energiebron voor biomassa-installaties. Van groei tot energie.

#

Energie bewaren

Biostoom Beringen heeft de ambitie om de geproduceerde energie in de toekomst om te zetten naar andere vormen van energie die opgeslagen kunnen worden, zoals waterstof. Boten, wagens en vrachtwagens zullen er dan groene brandstof kunnen tanken.

Wilt u morgen een rol spelen in energie-innovatie? Dat kan.